• Morten   MESSERSCHMIDT  

Morten MESSERSCHMIDT : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) - 8. volební období 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o nadměrných poplatcích za mobilní služby v EU  
- P8_DCL(2016)0014 - Nevzato v potaz  
Tibor SZANYI , Bogusław LIBERADZKI , Tanja FAJON , Marlene MIZZI , Nicola CAPUTO , Hugues BAYET , Olga SEHNALOVÁ , Andrej PLENKOVIĆ , Morten MESSERSCHMIDT , Igor ŠOLTES  
Datum zahájení : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatářů : 177 - 25-05-2016