Morten MESSERSCHMIDT : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 15-02-2010 : Evropa Svobody a Demokracie - Místopředseda
 • 16-02-2010 / 26-01-2012 : Evropa Svobody a Demokracie - Místopředseda/Člen předsednictva
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Evropa Svobody a Demokracie - Místopředseda/Člen předsednictva

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Dansk Folkeparti (Dánsko)

Místopředseda 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro ústavní záležitosti

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 16-09-2009 / 13-03-2012 : Delegace pro vztahy s Izraelem
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 14-03-2012 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 04-04-2011 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 16-09-2009 / 13-03-2012 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 11-11-2011 / 18-01-2012 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 19-01-2012 / 13-03-2012 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 19-01-2012 / 28-03-2012 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro právní záležitosti
 • 14-03-2012 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Izraelem
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k 29. výroční zprávě o kontrole uplatňování práva Evropské unie (2011)  
- AFCO_AD(2013)521726 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k účelnosti právních předpisů EU a subsidiaritě a proporcionalitě – 19. zpráva o zlepšení právních předpisů za rok 2011  
- AFCO_AD(2013)514776 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 - všechny oddíly  
- AFCO_AD(2013)514868 -  
-
AFCO 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO o jednáních o VFR na období 2014–2020: ponaučení a další postup  
- AFCO_AD(2014)528017 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k vyšetřovací zprávě o úloze a operacích trojky (ECB, Komise a MMF) v souvislosti se zeměmi eurozóny zapojenými do ozdravného programu  
- AFCO_AD(2014)526301 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010  
- AFCO_AD(2013)519819 -  
-
AFCO 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o označování masa a drůbežích výrobků z rituálně poražených zvířat  
- P7_DCL(2013)0011 - Nevzato v potaz  
Morten MESSERSCHMIDT , Janusz WOJCIECHOWSKI , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Rolandas PAKSAS , Jörg LEICHTFRIED , Nadja HIRSCH , Cristiana MUSCARDINI , Mara BIZZOTTO , Andrea ZANONI , Juozas IMBRASAS , Pavel POC , Róża THUN UND HOHENSTEIN  
Datum zahájení : 09-09-2013
Platné do : 09-12-2013
Počet signatářů : 48 - 10-12-2013
Písemné prohlášení o znovuzavedení hraničních kontrol v EU  
- P7_DCL(2010)0019 - Nevzato v potaz  
Morten MESSERSCHMIDT , Anna ROSBACH , Lorenzo FONTANA  
Datum zahájení : 19-04-2010
Platné do : 09-09-2010
Počet signatářů : 11 - 09-09-2010
Písemné prohlášení vyjadřující podporu právu Švédska označit zabíjení Arménů, k němuž došlo v Turecku, za genocidu  
- P7_DCL(2010)0016 - Nevzato v potaz  
Morten MESSERSCHMIDT  
Datum zahájení : 29-03-2010
Platné do : 08-07-2010
Počet signatářů : 24 - 08-07-2010

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech