Morten MESSERSCHMIDT : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 22-10-2014 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 23-10-2014 / 12-12-2016 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Místopředseda
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 16-01-2017 / 08-02-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 09-02-2017 / 01-07-2019 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Dansk Folkeparti (Dánsko)

Místopředseda 

 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro ústavní záležitosti

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 14-07-2014 / 21-10-2014 : Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 23-01-2017 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro kulturu a vzdělávání

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 26-10-2015 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Hospodářský a měnový výbor
 • 14-07-2014 / 15-01-2019 : Delegace pro vztahy s Izraelem
 • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie  
- AFCO_AD(2018)627917 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k úloze oznamovatelů (whistleblowerů) při ochraně finančních zájmů EU  
- AFCO_AD(2016)587624 -  
-
AFCO 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu  
- AFCO_AD(2019)631802 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech  
- AFCO_AD(2018)627619 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech  
- AFCO_AD(2018)627943 -  
-
AFCO 

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o nadměrných poplatcích za mobilní služby v EU  
- P8_DCL(2016)0014 - Nevzato v potaz  
Tibor SZANYI , Bogusław LIBERADZKI , Tanja FAJON , Marlene MIZZI , Nicola CAPUTO , Hugues BAYET , Olga SEHNALOVÁ , Andrej PLENKOVIĆ , Morten MESSERSCHMIDT , Igor ŠOLTES  
Datum zahájení : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatářů : 177 - 25-05-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech