Olle LUDVIGSSON : Úvodní stránka 

Člen 

Hospodářský a měnový výbor 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko 

Náhradník 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky 
Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem 

Poslední činnosti 

Evropský obranný fond (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) SV  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků (A8-0401/2018 - Dan Nica) SV  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt