Rolandas PAKSAS : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Člen 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru 
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie 

Náhradník 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Výbor pro rybolov 

Poslední činnosti 

Statistika Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) LT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Přistoupení EU k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) LT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Dohoda mezi EU a Filipínami o některých aspektech leteckých služeb (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) LT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt