Valdemar TOMAŠEVSKI : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace pro vztahy s Běloruskem 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Náhradník 

Výbor pro rozvoj 
Podvýbor pro lidská práva 

Poslední činnosti 

Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku (A9-0002/2019 - Siegfried Mureşan) LT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt