Valdemar TOMAŠEVSKI : Písemná vysvětlení hlasování 

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Srbskem (A9-0009/2019 - Juan Fernando López Aguilar) LT  
 

Pone Pirmininke,
palaikiau susitarimo projektą dėl Eurojusto ir Serbijos bendradarbiavimo, nes tokių susitarimų tikslas – skatinti bendradarbiavimą kovojant su sunkiais nusikaltimais, ypač organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Siūlomas susitarimas gali taip pat padėti Balkanų gyventojams, nes Serbijos piliečiau ir toliau priklauso tai asmenų grupei, kurie dažniausiai nukenčia nuo iš Vakarų Balkanų regiono vykdomos prekybos žmonėmis. Siūlomo susitarimo dėka šią praktiką galima žymiai sumažinti. Iš kitos pusės toks susitarimas gali paskatinti glaudesnį bendradarbiavimą kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir yra naudingas Serbijai ir ES valstybėms narėms, nes organizuotas nusikalstamumas yra tarpvalstybinė problema. Taip pat reikėtų apsvarstyti galimybę išplėsti tokio tipo susitarimus teisminio bendradarbiavimo srityje.

Námitka podle článku 112 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (B9-0107/2019) LT  
 

Pone Pirmininke,
palaikiau prieštaravimą išreikštą Europos Parlamentro rezoliucijoje raginantį Komisiją sustabdyti bet kokius vykdomuosius sprendimus dėl leidimo naudoti GMO, iki tol, kol bus persvarstyta leidimų teikimo procedūra ir pašalinti trūkumai bei grėsmes. Tai yra svarbus sprendimas atsižvelgiant į GMO pagrindu pagaminto maisto poveikį žmonių sveikatai. Ypač turint omenyje tai, kad buvo įrodyta, jog auginant herbicidams atsparias genetiškai modifikuotas kultūras naudojama daugiau herbicidų, visų pirma dėl to, kad atsirado herbicidams atsparių piktžolių. Dėl šios priežasties tikėtina, jog GMO kukurūzų pasėliai bus purškiami didesniu glifosato ir gliufozinato kiekiu, o tai yra kancerogeninės medžiagos, ir tai bus daroma dažniau, dėl to derliuje gali kauptis didesnis jų liekanų kiekis. Tai tiesiogiai neigiamai paveiks žmonių ir gyvūnų sveikatą. Todėl būtina panaikinti šią grėsmę taikant oficialias procedūras.

Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku (A9-0002/2019 - Siegfried Mureşan) LT  
 

Pone Pirmininke, palaikiau pranešimą, kuriame prašoma pagalbos dėl ekstremalių oro sąlygų, įvykusių 2018 m. Rumunijoje, Italijoje ir Austrijoje. Manau, kad mūsų pareiga yra remti valstybes nares ištikus stichinėms nelaimėms, kurios daro didelę įtaką gyvenimo sąlygoms, aplinkai ar ekonomikai.
2018 m. vasarą dėl nuolatinių liūčių Rumunijos šiaurės rytų regione kilo dideli potvyniai. 2018 m. rudenį ekstremalias oro sąlygas patyrė beveik visi Italijos regionai nuo šiaurės iki pietų, dėl jų įvyko žemės nuošliaužos, potvyniai, virto medžiai. 2018 m. spalio mėn. Pietų Austrijos regionai nukentėjo nuo tų pačių meteorologinių reiškinių kaip ir Italija. Smarkios liūtys ir audros sukėlė potvynius, padarė didelę žalą miškams.
Mūsų pagalba, kurią suteiksime, bus Europos solidarumo su trimis valstybėmis narėmis išraiška, bet visų pirma su jų gyventojais, kuriuos paveikė stichinės nelaimės.

Kontakt