Edvard KOŽUŠNÍK

Politické skupiny

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen

Národní strany

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Občanská demokratická strana (Česká republika)

Člen

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Náhradník

  • 21.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pro právní záležitosti
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
  • 25.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro právní záležitosti
  • 25.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro rozvoj

Parlamentní činnosti na plenárním zasedání – 7. volební období

Vystoupení na plenárním zasedání

84

Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek (rozprava)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(21)

Společná evropská právní úprava prodeje (rozprava)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(4)

Program Erasmus pro všechny (A7-0405/2012 - Doris Pack)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(9.7)

Klamavé marketingové praktiky (A7-0311/2013 - Cornelis de Jong)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(9.13)

Vnitřní trh služeb (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt)

11-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-11(6.18)

Hybridní televizory („Connected TV“) (A7-0212/2013 - Petra Kammerevert)

04-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-04(14.10)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

1

ZPRÁVA k budoucnosti evropské normalizace

IMCO
07-10-2010 A7-0276/2010

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

7

ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o udělování koncesí

IMCO
01-02-2013 A7-0030/2013

ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek

IMCO
11-01-2013 A7-0007/2013

ZPRÁVA k jednotnému trhu pro podniky a růst

IMCO
23-03-2011 A7-0071/2011

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

2

STANOVISKO k výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2011 a k politice Evropské unie v této oblasti

DEVE
05-11-2012 DEVE_AD(2012)496493

STANOVISKO k postoji Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012 ve znění pozměněném Radou – všechny oddíly

IMCO
01-09-2011 IMCO_AD(2011)466965

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

16

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky

IMCO
12-11-2013 IMCO_AD(2013)519594

STANOVISKO k akčnímu plánu pro elektronické zdravotnictví na období 2012–2020 – inovativní zdravotní péči pro 21. století

IMCO
08-10-2013 IMCO_AD(2013)514574

STANOVISKO o souhrnném rozpočtu na rok 2013 – všechny oddíly

IMCO
17-09-2012 IMCO_AD(2012)491367

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020

IMCO
11-07-2012 IMCO_AD(2012)488019

STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl III, Komise

IMCO
29-02-2012 IMCO_AD(2012)478615

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinách určených pro kojence a malé děti a o potravinách pro zvláštní léčebné účely

IMCO
15-02-2012 IMCO_AD(2012)478334

STANOVISKO ke konkurenceschopnému digitálnímu jednotnému trhu – elektronická správa jako vůdčí síla

IMCO
22-11-2011 IMCO_AD(2011)473731

STANOVISKO k budoucnosti DPH

IMCO
02-09-2011 IMCO_AD(2011)467151

STANOVISKO o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví technické požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009

IMCO
16-06-2011 IMCO_AD(2011)462912

STANOVISKO k 27. výroční zprávě o kontrole uplatňování práva EU (2009)

IMCO
26-05-2011 IMCO_AD(2011)460949

Návrhy usnesení

16

Návrh usnesení o vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů

11-06-2012 B7-0304/2012

Společný návrh usnesení o právním zajištění evropských investic mimo Evropskou unii

19-04-2012 RC-B7-0214/2012

Společný návrh usnesení o situaci v Bělorusku

18-01-2011 RC-B7-0044/2011

Návrh usnesení o situaci v Bělorusku

17-01-2011 B7-0053/2011

Společný návrh usnesení o Venezuele, zejména o případu Marie Lourdes Afiuniové

07-07-2010 RC-B7-0414/2010

  Motion for a resolution on Venezuela, Maria Lourdes Afiuni case

05-07-2010 B7-0437/2010

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Návrh usnesení o závěrech summitu EU a Ruska

09-06-2010 B7-0298/2010

Společný návrh usnesení o situaci v Barmě / Myanmaru

19-05-2010 RC-B7-0283/2010

Společný návrh usnesení o Thajsku

19-05-2010 RC-B7-0278/2010/rebv. 1

Parlamentní otázky

5

Prohlášení (7. volební období)

Prohlášení o vedlejších příjmech