Evžen TOŠENOVSKÝ : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Náhradník 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru 

Poslední činnosti 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Akt EU o kybernetické bezpečnosti (A8-0264/2018 - Angelika Niebler)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt