Evžen TOŠENOVSKÝ : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Náhradník 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru 

Poslední činnosti 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027 EN  
- TRAN_AD(2018)627011 -  
-
TRAN 
Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Kontakt