Santiago FISAS AYXELÀ : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradník 

Výbor pro kulturu a vzdělávání 
Delegace pro vztahy s Indií 

Poslední činnosti 

Santiago FISAS AYXELÀ  
Santiago FISAS AYXELÀ 

Na platformě EP NEWSHUB

Kontakt