Martin HÄUSLING
 • Martin
  HÄUSLING
 • Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
 • Člen
 • Německo Bündnis 90/Die Grünen
 • Datum narození: 26. březen 1961, Bad Wildungen

Vystoupení na plenárním zasedání

36

Změny některých nařízení v oblasti zemědělství a rozvoje venkova (rozprava)

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(16)

Hnojivé výrobky s označením CE (rozprava)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Glyfosát a postupy povolování (rozprava)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(10)

Palmový olej a odlesňování deštných pralesů (rozprava)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(19)

Podvodné praktiky v odvětví produkce masa v Brazílii (rozprava)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(21)

Emise některých látek znečišťujících ovzduší (rozprava)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(7)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

1

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

6

ZPRÁVA o minimálních požadavcích na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely

AGRI
30-01-2017 A8-0011/2017

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

12

STANOVISKO k Evropské strategii na podporu bílkovinových plodin – podpora produkce bílkovinných plodin a luštěnin v evropském odvětví zemědělství

ENVI
11-12-2017 ENVI_AD(2017)610801

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty

AGRI
20-06-2017 AGRI_AD(2017)602946

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009

ENVI
02-06-2017 ENVI_AD(2017)597640

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se mění nařízení (ES) č. 2012/2002, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, EU č. 1304/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a (EU) č. 652/2014 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 541/2014/EU

AGRI
12-05-2017 AGRI_AD(2017)599808

STANOVISKO ke správné skladbě financování pro evropské regiony: nalezení rovnováhy mezi finančními nástroji a granty v politice soudržnosti EU

AGRI
01-03-2017 AGRI_AD(2017)595568

STANOVISKO k přípravě povolební revize VFR na období 2014–2020: náměty Parlamentu předcházející návrhu Komise

AGRI
08-06-2016 AGRI_AD(2016)577060

  OPINION on Discharge 2014: EU General Budget - EU Commission

AGRI
29-01-2016 AGRI_AD(2016)569495

STANOVISKO o podpoře inovací a hospodářského rozvoje v rámci budoucího řízení evropských zemědělských podniků

ENVI
22-12-2015 ENVI_AD(2015)569735

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a rady o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv a o zrušení směrnice Rady 90/167/EHS

ENVI
18-06-2015 ENVI_AD(2015)546581

Návrhy usnesení

6

Písemná prohlášení

2

Písemné prohlášení o prosazování ekologických produktů v jídelnách

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 75 - 25-01-2017

Písemné prohlášení o plýtvání potravinami

12-01-2015 P8_DCL(2015)0001 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI

Datum zahájení : 12-01-2015
Platné do : 12-04-2015
Počet signatářů : 179 - 17-04-2015

Parlamentní otázky

37

  EU-Mercosur deal - small farmers and Fome Zero

31-01-2018 P-000539/2018 Komise

  Glyphosate residues and imports

23-11-2017 P-007195/2017 Komise

Studie tematické sekce A - "Ekonomické aspekty regulačního rámce v oblasti hnojiv"

11-10-2017 P-006388/2017 Komise

Závažná interpelace - požáry letošního léta v Evropské unii

21-07-2017 O-000063/2017 Komise

  Use of vegetable juice concentrate in organic meat products

11-07-2017 E-004664/2017 Komise

Sílící epidemie HIV, tuberkulózy a hepatitidy typu C v Evropě

31-05-2017 O-000045/2017 Komise

  Hunting of migratory bird species during spring in Malta

18-04-2017 E-002734/2017 Komise

Závažná interpelace - Důsledky skandálu s dovozem brazilského masa

12-04-2017 O-000029/2017 Komise

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  05F167
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05066
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05F167
  1047 Brussels