Martin HÄUSLING
 • Martin
  HÄUSLING
 • Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
 • Člen
 • Německo Bündnis 90/Die Grünen
 • Datum narození: 26. březen 1961, Bad Wildungen

Vystoupení na plenárním zasedání

40

Provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (rozprava)

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(4)

Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (rozprava)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(16)

Ekologická produkce a označování ekologických produktů (rozprava)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(22)

Ekologická produkce a označování ekologických produktů (rozprava) (2)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(22)

Změny některých nařízení v oblasti zemědělství a rozvoje venkova (rozprava)

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(16)

Hnojivé výrobky s označením CE (rozprava)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Glyfosát a postupy povolování (rozprava)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(10)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

1

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

8

ZPRÁVA o provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (ES) č. 1107/2009

ENVI
23-07-2018 A8-0268/2018

ZPRÁVA o minimálních požadavcích na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely

AGRI
30-01-2017 A8-0011/2017

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

16

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019

AGRI
30-08-2018 AGRI_AD(2018)623647

STANOVISKO k mandátu pro třístranné jednání o návrhu rozpočtu na rok 2019

AGRI
21-06-2018 AGRI_AD(2018)619342

STANOVISKO o budoucnosti potravinářství a zemědělství

ENVI
30-04-2018 ENVI_AD(2018)618229

STANOVISKO k provádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce v EU po reformě v roce 2013

ENVI
22-03-2018 ENVI_AD(2018)615402

STANOVISKO k Evropské strategii na podporu bílkovinových plodin – podpora produkce bílkovinných plodin a luštěnin v evropském odvětví zemědělství

ENVI
11-12-2017 ENVI_AD(2017)610801

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty

AGRI
20-06-2017 AGRI_AD(2017)602946

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009

ENVI
02-06-2017 ENVI_AD(2017)597640

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se mění nařízení (ES) č. 2012/2002, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, EU č. 1304/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a (EU) č. 652/2014 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 541/2014/EU

AGRI
12-05-2017 AGRI_AD(2017)599808

STANOVISKO ke správné skladbě financování pro evropské regiony: nalezení rovnováhy mezi finančními nástroji a granty v politice soudržnosti EU

AGRI
01-03-2017 AGRI_AD(2017)595568

návrhy usnesení za skupinu/výbor

6

Písemná prohlášení

2

Písemné prohlášení o prosazování ekologických produktů v jídelnách

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 75 - 25-01-2017

Písemné prohlášení o plýtvání potravinami

12-01-2015 P8_DCL(2015)0001 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI

Datum zahájení : 12-01-2015
Platné do : 12-04-2015
Počet signatářů : 179 - 17-04-2015

Otázky k písemnému zodpovězení

33

  Infringements of Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes

16-07-2018 E-003938/2018 Komise

  Bisphenol A in varnishes and coatings

19-06-2018 P-003320/2018 Komise

  Role of waste-water treatment plants in the eutrophication of surface waters

02-05-2018 E-002445/2018 Komise

  Equivalence agreement with the US on organic farming

20-03-2018 P-001708/2018 Komise

  EU-Mercosur deal - small farmers and Fome Zero

31-01-2018 P-000539/2018 Komise

  Glyphosate residues and imports

23-11-2017 P-007195/2017 Komise

Studie tematické sekce A - "Ekonomické aspekty regulačního rámce v oblasti hnojiv"

11-10-2017 P-006388/2017 Komise

  Use of vegetable juice concentrate in organic meat products

11-07-2017 E-004664/2017 Komise

Otázky k ústnímu zodpovězení

10

Závažná interpelace - požáry letošního léta v Evropské unii

21-07-2017 O-000063/2017 Komise

Sílící epidemie HIV, tuberkulózy a hepatitidy typu C v Evropě

31-05-2017 O-000045/2017 Komise

Závažná interpelace - Důsledky skandálu s dovozem brazilského masa

12-04-2017 O-000029/2017 Komise

Tuky s obsahem transmastných kyselin

13-07-2016 O-000106/2016 Komise

Tuky s obsahem transmastných kyselin

13-07-2016 O-000105/2016 Rada

Epidemie viru zika

24-02-2016 O-000030/2016 Komise

Beztrestnost frankistických zločinů spáchaných ve Španělském státě

07-12-2015 O-000157/2015 Komise

Kritéria pro identifikaci chemických látek způsobujících endokrinní poruchy

13-02-2015 O-000017/2015 Komise

Interpelace

2

Požáry letošního léta v Evropské unii

21-07-2017 G-000009/2017 Komise

Důsledky skandálu s dovozem brazilského masa

12-04-2017 G-000004/2017 Komise

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  05F167
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05066
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05F167
  1047 Brussels