Sabine VERHEYEN : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou 

Členka 

Výbor pro kulturu a vzdělávání 

Náhradnice 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Poslední činnosti 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) DE  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt