Gerald HÄFNER
 • Gerald
  HÄFNER
 • Německo
 • Datum narození: 3. listopad 1956, München

Politické skupiny

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Člen

Národní strany

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Německo)

Místopředseda

 • 17.09.2009 / 30.06.2014 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem

Člen

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pro právní záležitosti
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro právní záležitosti

Náhradník

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Petiční výbor
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Petiční výbor

Parlamentní činnosti na plenárním zasedání – 7. volební období

Vystoupení na plenárním zasedání

65

Situace v Severní Koreji

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.3)

100 let od první světové války: poučení a budoucnost Evropy (rozprava)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(4)

Vyšetřovací právo Evropského parlamentu (A7-0352/2011 - David Martin)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.1)

Interinstitucionální dohoda o rejstříku transparentnosti (rozprava)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(20)

Ústavní problémy víceúrovňové správy v Evropské unii (rozprava)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(8)

Vztahy Evropského parlamentu s orgány zastupujícími vlády jednotlivých států (rozprava)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(9)

Umístění sídel orgánů Evropské unie (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner) (hlasování)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(8.27)

Umístění sídel orgánů Evropské unie (rozprava)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(15)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

3

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

33

ZPRÁVA o změnách interinstitucionální dohody o rejstříku transparentnosti

AFCO
31-03-2014 A7-0258/2014

ZPRÁVA o vztazích mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty

AFCO
27-03-2014 A7-0255/2014

ZPRÁVA o změně článku 90 jednacího řádu Parlamentu o mezinárodních dohodách

AFCO
26-03-2014 A7-0253/2014

ZPRÁVA o změně jednacího řádu Parlamentu s cílem umožnit používání elektronických podpisů

AFCO
18-03-2014 A7-0175/2014

ZPRÁVA o změně jednacího řádu Parlamentu týkající se parlamentních otázek

AFCO
18-02-2014 A7-0123/2014

ZPRÁVA o provádění Lisabonské smlouvy s ohledem na Evropský parlament

AFCO
17-02-2014 A7-0120/2014

ZPRÁVA o změně článku 81 jednacího řádu Evropského parlamentu o postupu souhlasu

AFCO
28-11-2013 A7-0412/2013

ZPRÁVA o ústavních problémech víceúrovňové správy v Evropské unii

AFCO
15-11-2013 A7-0372/2013

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

3

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady, kterým se na období 2014–2020 zavádí program „Evropa pro občany“

AFCO
15-10-2012 AFCO_AD(2012)492702

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku občanů (2013)

AFCO
21-03-2012 AFCO_AD(2012)480795

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o občanské iniciativě

PETI
25-11-2010 PETI_AD(2010)450890

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

34

STANOVISKO o jednáních o VFR na období 2014–2020: ponaučení a další postup

AFCO
12-03-2014 AFCO_AD(2014)528017

STANOVISKO k vyšetřovací zprávě o úloze a operacích trojky (ECB, Komise a MMF) v souvislosti se zeměmi eurozóny zapojenými do ozdravného programu

AFCO
11-02-2014 AFCO_AD(2014)526301

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010

AFCO
12-12-2013 AFCO_AD(2013)519819

STANOVISKO k 29. výroční zprávě o kontrole uplatňování práva Evropské unie (2011)

AFCO
26-11-2013 AFCO_AD(2013)521726

STANOVISKO k účelnosti právních předpisů EU a subsidiaritě a proporcionalitě – 19. zpráva o zlepšení právních předpisů za rok 2011

AFCO
17-10-2013 AFCO_AD(2013)514776

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

AFCO
15-10-2013 AFCO_AD(2013)513290

STANOVISKO o umístění sídel orgánů Evropské unie

PETI
23-09-2013 PETI_AD(2013)510780

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 - všechny oddíly

AFCO
04-09-2013 AFCO_AD(2013)514868

STANOVISKO o politickém plánování a dlouhodobých trendech: rozpočtové dopady na posilování kapacit

AFCO
09-07-2013 AFCO_AD(2013)513165

STANOVISKO k rozpočtu na rok 2014 – mandát ke třístranným rozhovorům

AFCO
28-05-2013 AFCO_AD(2013)508185

Návrhy usnesení

38

Společný návrh usnesení o situaci v Severní Koreji (Korejské lidově demokratické republice)

16-04-2014 RC-B7-0388/2014

  Motion for a resolution on North Korea (Democratic People's Republic of Korea - DPRK)

14-04-2014 B7-0414/2014

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Společný návrh usnesení o situaci v Thajsku

05-02-2014 RC-B7-0122/2014

Společný návrh usnesení o Vietnamu, především o svobodě projevu

17-04-2013 RC-B7-0166/2013

  Motion for a resolution on Vietnam

15-04-2013 B7-0166/2013

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Návrh usnesení o jaderné hrozbě a lidských právech v Severní Koreji

11-03-2013 B7-0138/2013

Společný návrh usnesení o situaci severokorejských uprchlíků

23-05-2012 RC-B7-0241/2012

  Motion for a resolution on North Korean refugees

21-05-2012 B7-0260/2012

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Parlamentní otázky

6

Prohlášení (7. volební období)

Prohlášení o vedlejších příjmech

Prohlášení poslance o účasti na akci pořádané třetími osobami