Joachim ZELLER : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Výbor pro regionální rozvoj 

Člen 

Výbor pro rozvoj 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradník 

Podvýbor pro lidská práva 
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem 

Poslední činnosti 

Kontakt