Verónica LOPE FONTAGNÉ : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradnice 

Rozpočtový výbor 
Hospodářský a měnový výbor 
Výbor pro rybolov 
Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky 

Kontakt