Werner KUHN : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k příštímu VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020  
- PECH_AD(2017)610677 -  
-
PECH 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi  
- TRAN_AD(2016)587469 -  
-
TRAN 
STANOVISKO ke strategii EU pro jadransko-jónský region  
- PECH_AD(2015)552090 -  
-
PECH 

Kontakt