Werner KUHN : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o mezinárodním mapování plovoucích odpadkových skvrn  
- P8_DCL(2016)0093 - Nevzato v potaz  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 86 - 13-12-2016
Písemné prohlášení o rozdílech mezi pohlavími v oblasti digitálních dovedností  
- P8_DCL(2016)0061 - Nevzato v potaz  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Merja KYLLÖNEN , Gesine MEISSNER , Dieter-Lebrecht KOCH , Werner KUHN , Ildikó GÁLL-PELCZ , Andor DELI , Patricija ŠULIN  
Datum zahájení : 22-06-2016
Platné do : 22-09-2016
Počet signatářů : 35 - 29-09-2016

Kontakt