Jarosław KALINOWSKI : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem 

Náhradník 

Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko 

Poslední činnosti 

Jakost vody určené k lidské spotřebě (A8-0288/2018 - Michel Dantin) PL  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) PL  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt