Peter JAHR : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Petiční výbor 
Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradník 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Poslední činnosti 

Kontakt