Danuta Maria HÜBNER : Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu  
- AFCO_AD(2019)631802 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika  
- AFCO_AD(2018)623628 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019  
- AFCO_AD(2018)622283 -  
-
AFCO 
STANOVISKO o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018  
- AFCO_AD(2017)606067 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014 za účelem zřízení evropského systému pojištění vkladů  
- AFCO_AD(2017)592152 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni spory mezi Unií a jejími zaměstnanci na Tribunál Evropské unie  
- AFCO_AD(2016)576977 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016  
- AFCO_AD(2015)557335 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013  
- AFCO_AD(2015)551793 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015  
- AFCO_AD(2014)537156 -  
-
AFCO 

Kontakt