Monika HOHLMEIER : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Rozpočtový výbor 

Členka 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Zvláštní výbor pro terorismus 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Náhradnice 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie 

Poslední činnosti 

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz  
- BUDG_AD(2018)626953 -  
-
BUDG 
Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 

Kontakt