Herbert DORFMANN : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem 

Náhradník 

Hospodářský a měnový výbor 
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace pro vztahy s Afghánistánem 
Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN) 

Poslední činnosti 

Kontakt