Marek Józef GRÓBARCZYK

Vystoupení na plenárním zasedání

13

Rozhodnutí o letním energetickém balíčku přijaté dne 15. července 2015 (rozprava)

16-09-2015 P8_CRE-REV(2015)09-16(14)

Evropská strategie energetické bezpečnosti (rozprava)

09-06-2015 P8_CRE-REV(2015)06-09(10)

ACER: lidské zdroje pro monitorování velkoobchodních trhů s energií (rozprava)

21-05-2015 P8_CRE-REV(2015)05-21(4)

Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU (rozprava)

09-03-2015 P8_CRE-REV(2015)03-09(14)

Přijaté rozhodnutí o strategickém rámci pro energetickou unii (rozprava)

25-02-2015 P8_CRE-REV(2015)02-25(13)

Program činnosti lotyšského předsednictví (rozprava)

14-01-2015 P8_CRE-REV(2015)01-14(2)

Program činnosti lotyšského předsednictví (rozprava) (2)

14-01-2015 P8_CRE-REV(2015)01-14(2)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

1

ZPRÁVA Report on Towards a European Energy Union

ITRE
24-11-2015 A8-0341/2015

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

1

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

1

STANOVISKO k „nové strategii EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví“

ITRE
26-02-2015 ITRE_AD(2015)544346

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

3

STANOVISKO k nové a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice

ITRE
07-04-2016 ITRE_AD(2016)560841

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES

ITRE
07-05-2015 ITRE_AD(2015)541321

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení

ITRE
23-04-2015 ITRE_AD(2015)546728

návrhy usnesení za skupinu/výbor

11

Společný návrh usnesení o případu Nadiji Savčenkové

29-04-2015 RC-B8-0406/2015

Návrh usnesení o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu

04-03-2015 B8-0219/2015

Společný návrh usnesení o prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu

09-02-2015 RC-B8-0099/2015

Návrh usnesení o prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu

04-02-2015 B8-0130/2015

Návrh usnesení o odvětví oceli v Evropské unii

10-12-2014 B8-0354/2014

Společný návrh usnesení o lidských právech v Uzbekistánu

22-10-2014 RC-B8-0166/2014

  Motion for a resolution on Human rights in Uzbekistan

20-10-2014 B8-0178/2014

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Otázky k písemnému zodpovězení

8

  Gazprom Eurobonds and EU law

17-09-2015 E-012859/2015 Komise

  Nord Stream 2 agreement and the third energy package

10-09-2015 E-012736/2015 Komise

  VP/HR - Commission's view on plans to increase supplies from Gazprom

17-07-2015 E-011499/2015 Komise

  Withdrawal of the proposal on the establishment of the market stability reserve

10-02-2015 E-002154/2015 Komise

  Withdrawal of the proposal on the establishment of the market stability reserve

10-02-2015 E-002153/2015 Rada

  Plan to reduce the minimum conservation size of cod

27-11-2014 P-009806/2014 Komise

  Sulphur Directive

24-10-2014 P-008372/2014 Komise

  VP/HR - Democratic opposition in Kazakhstan

10-10-2014 E-007824/2014 Komise