Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem 

Náhradnice 

Výbor pro ústavní záležitosti 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 

Kontakt