Ryszard Antoni LEGUTKO : Úvodní stránka 

Člen 

BCPR  
Konference předsedů 
Výbor pro zahraniční věci 
Delegace pro vztahy s Mercosurem 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradník 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Kontakt