• Teresa   JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO  

Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO : Návrhy usnesení - 8. volební období 

Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 123, 128, 130b, 135 jednacího řádu.