• Teresa   JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO  

Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 8. volební období 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky  
- FEMM_AD(2019)630494 -  
-
FEMM 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond  
- DEVE_AD(2018)628531 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k provádění společného pracovního dokumentu útvarů (SWD(2015)0182) – Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života dívek a žen prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020)  
- AFET_AD(2018)612256 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES  
- DEVE_AD(2016)594116 -  
-
DEVE 
STANOVISKO o možnostech EU, jak zlepšit přístup k lékům  
- DEVE_AD(2016)585778 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k boji proti obchodování s lidmi v rámci vnějších vztahů EU  
- LIBE_AD(2016)576750 -  
-
LIBE 
STANOVISKO o lidských právech a migraci ve třetích zemích  
- DEVE_AD(2016)576986 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracii ve světě v roce 2013 a politice EU v této oblasti  
- DEVE_AD(2015)541683 -  
-
DEVE 
STANOVISKO EU a globální rámec pro rozvoj po roce 2015  
- FEMM_AD(2014)539686 -  
-
FEMM