• Teresa   JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO  

Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO : Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) - 8. volební období 

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu