Rosa ESTARÀS FERRAGUT : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Petiční výbor 

Členka 

Výbor pro právní záležitosti 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradnice 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU 
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Poslední činnosti 

Zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) ES  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) ES  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) ES  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt