Barbara MATERA : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

Členka 

Výbor pro rybolov 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace pro vztahy s Palestinou 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradnice 

Delegace pro vztahy se Spojenými státy 

Poslední činnosti 

Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) IT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Jakost vody určené k lidské spotřebě (A8-0288/2018 - Michel Dantin) IT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt