Giovanni LA VIA : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou 

Náhradník 

Rozpočtový výbor 
Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií 

Poslední činnosti 

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013  
- ENVI_AD(2019)630523 -  
-
ENVI 
Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) IT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) IT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Giovanni LA VIA  
Giovanni LA VIA 

Na platformě EP NEWSHUB

 • Libertà e democrazia oggi sono minacciati da venti di razzismo e odio! Fermiamoli subito, non dimentichiamo la nostra storia e quello per cui abbiamo già combattuto nel passato! Il #26maggio #cambiamoinsieme ! Vota #saverioromano ! https://t.co/KtwzbtLHW2  https://t.co/KNfMpTlbSa 

  Zveřejněné:  
  dne twitter 
 • La Burocrazia per le imprese va eliminata! Vanno subito aboliti gli strumenti dello spesometro, gli studi di settore, e va eliminata Equitalia! Troppa burocrazia rallenta l’economia! Il #26maggio #cambiamoinsieme ! Vota #saverioromano ! https://t.co/KtwzbtLHW2  https://t.co/5EhG2G3Gb0 

  Zveřejněné:  
  dne twitter 
 • L'Europa deve aumentare gli investimenti per sostenere lo sviluppo e le opportunità del Paese nella digitalizzazione e nella cyber security!  Il #26maggio #cambiamoinsieme ! Vota #saverioromano ! https://t.co/KtwzbtLHW2  https://t.co/uU1JXq18NI 

  Zveřejněné:  
  dne twitter 

Kontakt