Petru Constantin LUHAN

Politické skupiny

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunsko)

Člen

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro regionální rozvoj

Náhradník

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 16.09.2009 / 19.12.2011 : Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem
 • 20.12.2011 / 30.06.2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mercosuru
 • 19.01.2012 / 27.11.2012 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 28.11.2012 / 30.06.2014 : Hospodářský a měnový výbor

Parlamentní činnosti na plenárním zasedání – 7. volební období

Vystoupení na plenárním zasedání

642

Dozor nad trhem s výrobky (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.6)

Výběrové šetření pracovních sil (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.14)

Ochrana spotřebitelů v uživatelských službách (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.2)

Systémy pojištění vkladů (A7-0216/2014 - Peter Simon)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.11)

Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.12)

Program výzkumu a vývoje v oblasti aktivního a asistovaného žití (A7-0076/2014 - Claude Turmes)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.24)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

1

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

1

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sděleních klíčových informací týkajících se investičních produktů

LIBE
16-04-2013 LIBE_AD(2013)504372

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

12

STANOVISKO k akčnímu plánu pro elektronické zdravotnictví na období 2012–2020 – inovativní zdravotní péče pro 21. století

REGI
26-09-2013 REGI_AD(2013)514579

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

REGI
21-06-2013 REGI_AD(2013)508069

STANOVISKO k provádění strategie EU pro mládež (2010–2012)

REGI
03-06-2013 REGI_AD(2013)510632

STANOVISKO k uplatňování směrnice o audiovizuálních mediálních službách

LIBE
31-01-2013 LIBE_AD(2013)500739

STANOVISKO k integraci přistěhovalců, její důsledky pro trh práce a vnější rozměr koordinace sociálního zabezpečení

LIBE
22-01-2013 LIBE_AD(2013)497913

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o zřízení zvláštního programu k provedení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492562

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014-2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492561

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492560

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Evropské unie pro sociální změny a inovace

REGI
06-06-2012 REGI_AD(2012)487706

STANOVISKO k atraktivnosti investování v Evropě

REGI
02-05-2012 REGI_AD(2012)483789

Návrhy usnesení

5

Společný návrh usnesení o uplatňování strategie EU pro Podunají

15-02-2011 RC-B7-0129/2011

Návrh usnesení o uplatňování evropské strategie pro Podunají

14-02-2011 B7-0131/2011

Společný návrh usnesení o evropské strategii pro Podunají

20-01-2010 RC-B7-0031/2010

Návrh usnesení o evropské strategii pro Podunají

18-01-2010 B7-0036/2010

Návrh usnesení o lesních požárech v létě 2009

14-09-2009 B7-0039/2009

Písemná prohlášení

2

Písemné prohlášení o ochraně dětí a jejich práv v souvislosti s internetovým jmenným prostorem zacíleným na děti

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER

Datum zahájení : 09-09-2013
Platné do : 09-12-2013
Počet signatářů : 230 - 10-12-2013

Písemné prohlášení o boji s roztroušenou sklerózou v Evropě

09-05-2012 P7_DCL(2012)0020 Přijato

Podrobnosti

Petru Constantin LUHAN , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ádám KÓSA , Riikka PAKARINEN , Marisa MATIAS

Datum zahájení : 09-05-2012
Platné do : 13-09-2012
Přijato (datum) : 13-09-2012
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2012)0357
Počet signatářů : 408 - 13-09-2012

Návrh(y) aktu Unie

1

Návrh aktu Unie o pravidlech nepovinného označování s ohledem na informace týkající se vhodnosti potravin pro vegetariány nebo vegany

27-11-2013 B7-0401/2013

Parlamentní otázky

107

  Inflammatory bowel disease

15-04-2014 E-004776/2014 Komise

  Implementation of European funds in Romania

19-12-2013 E-014362/2013 Komise

  Discrimination against Romanians in the UK

19-12-2013 E-014361/2013 Komise

  Fight against corruption in Romania/CVM

19-12-2013 E-014360/2013 Komise

  Preparations for 2014-2020/Partnership Agreement

19-12-2013 E-014359/2013 Komise

  TAROM - a de facto monopoly

02-12-2013 E-013622/2013 Komise

  Regionalisation in Romania

02-12-2013 E-013621/2013 Komise

  New Insolvency Code

02-12-2013 E-013620/2013 Komise

Prohlášení (7. volební období)