• Petru Constantin   LUHAN  

Petru Constantin LUHAN : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 7. volební období 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k akčnímu plánu pro elektronické zdravotnictví na období 2012–2020 – inovativní zdravotní péče pro 21. století  
- REGI_AD(2013)514579 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů  
- REGI_AD(2013)508069 -  
-
REGI 
STANOVISKO k provádění strategie EU pro mládež (2010–2012)  
- REGI_AD(2013)510632 -  
-
REGI 
STANOVISKO k uplatňování směrnice o audiovizuálních mediálních službách  
- LIBE_AD(2013)500739 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k integraci přistěhovalců, její důsledky pro trh práce a vnější rozměr koordinace sociálního zabezpečení  
- LIBE_AD(2013)497913 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o zřízení zvláštního programu k provedení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020)  
- AFET_AD(2012)492562 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014-2020)  
- AFET_AD(2012)492561 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020)  
- AFET_AD(2012)492560 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Evropské unie pro sociální změny a inovace  
- REGI_AD(2012)487706 -  
-
REGI 
STANOVISKO k atraktivnosti investování v Evropě  
- REGI_AD(2012)483789 -  
-
REGI 
STANOVISKO k plánu jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje  
- REGI_AD(2011)472020 -  
-
REGI 
STANOVISKO o modernizaci zadávání veřejných zakázek  
- REGI_AD(2011)464809 -  
-
REGI