• Petru Constantin   LUHAN  

Petru Constantin LUHAN : Návrhy aktů Unie - 7. volební období 

Poslanci mohou předložit Evropské komisi žádost o to, aby navrhla akt Unie (nový akt nebo změnu stávajícího aktu). Článek 47 jednacího řádu

Návrh aktu Unie o pravidlech nepovinného označování s ohledem na informace týkající se vhodnosti potravin pro vegetariány nebo vegany  
- B7-0401/2013