• Petru Constantin   LUHAN  

Petru Constantin LUHAN : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) - 7. volební období 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o ochraně dětí a jejich práv v souvislosti s internetovým jmenným prostorem zacíleným na děti  
- P7_DCL(2013)0014 - Nevzato v potaz  
Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER  
Datum zahájení : 09-09-2013
Platné do : 09-12-2013
Počet signatářů : 230 - 10-12-2013
Písemné prohlášení o boji s roztroušenou sklerózou v Evropě  
- P7_DCL(2012)0020 - Přijato  
Petru Constantin LUHAN , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ádám KÓSA , Riikka PAKARINEN , Marisa MATIAS  
Datum zahájení : 09-05-2012
Platné do : 13-09-2012
Přijato (datum) : 13-09-2012
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2012)0357
Počet signatářů : 408 - 13-09-2012