Monica MACOVEI : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 26-10-2015 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka
 • 27-10-2015 / 28-10-2015 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka
 • 29-10-2015 / 12-12-2016 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka předsednictva
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka předsednictva
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka předsednictva
 • 04-07-2017 / 04-07-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka
 • 05-07-2017 / 03-07-2018 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka předsednictva
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka předsednictva

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 22-03-2015 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunsko)
 • 23-03-2015 / 01-07-2019 : Independent (Rumunsko)

Předsedkyně 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Konference předsedů delegací
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky

Náhradnice 

 • 01-07-2014 / 26-10-2015 : Výbor pro zahraniční věci
 • 14-07-2014 / 26-10-2015 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 11-05-2016 / 18-01-2017 : Výbor pro zahraniční věci
 • 03-06-2016 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Zvláštní výbor pro terorismus

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu OLAF  
- LIBE_AD(2019)629629 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k příštímu VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020  
- LIBE_AD(2017)612221 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017  
- LIBE_AD(2016)589356 -  
-
LIBE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k výroční zprávě za rok 2016 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům  
- LIBE_AD(2018)615289 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k legitimním opatřením na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společností a veřejných orgánů  
- LIBE_AD(2017)606049 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018  
- LIBE_AD(2017)606219 -  
-
LIBE 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Odstřižení zdrojů příjmů pro džihádisty – cílená opatření proti financování terorismu (A8-0035/2018 - Javier Nart) RO  
 

Terorismul este finanțat în mare parte de banii spălați, care provin din activități de crimă organizată. Banii spălați sunt 3 și 4 trilioane de dolari anual. Băncile care nu fac tranzacții online, deci transparente, trebuie să rămână fără licențe.
Sursele terorismului sunt diverse. Pe lângă spălarea de bani, finanțările se fac prin donații prin intermediul asociațiilor nonprofit și strângeri de fonduri pe platforme online.
„Fără bani, jihadul moare”!
Este important ca unitățile de informații și analiză financiară să coopereze cu agențiile de informații și justiția, atât în interiorul statelor membre, cât și transfrontalier. La fel de importantă este investigarea documentelor publicate de jurnaliștii de investigație care au făcut descoperiri privind fraudele fiscale, spălarea de bani și corupția în milioane de documente, în Paradise și Panama Papers sau Laundromatul din Azerbaidjan.

Návrh doporučení v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků (B8-0660/2017) RO  
 

Trebuie să oprim grupul criminal care a pus stăpânire peste o mare parte din finanțele lumii prin transferuri și mutări de bani și proprietăți invizibile pentru orice control.
În primul rând, trebuie să garantăm accesul public necondiționat la beneficiarii reali ai tuturor companiilor și trusturilor economice, de moștenire, de caritate, toate, pentru că orice „poartă lăsată deschisă” va duce la mutarea banilor murdari.
Trebuie să interzicem acțiunile la purtător, prin care companii, bani, proprietăți se mută dintr-o mână în alta, în mod invizibil, anonim și necontrolat.
Trebuie să excludem posibilitatea înființării unor societăți fictive de tip „cutie poștală”, care există numai pentru evaziunea fiscală și spălarea de bani.

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (A8-0351/2017 - Michael Gahler) RO  
 

Niciun stat membru nu poate face față singur la provocările de astăzi. Trebuie să vorbim cu o singură voce și să construim o Uniune a securității și a apărării.
Mă bucură că am făcut progrese în această direcție, de la adoptarea Strategiei globale pentru politica externă și de securitate a Uniunii, în iunie 2016. Dar mai avem pași importanți.
O strategie coerentă privind politicile de securitate și apărare înseamnă întărirea parteneriatului cu NATO, schimbul de informații în timp real, mobilizarea resurselor pe cercetare, training, coordonarea planurilor de apărare naționale și activarea imediată a Fondului european de apărare, pentru asigurarea unor operațiuni rapide și eficiente. Viața fiecărui cetățean european este o prioritate.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o nutnosti odpovědného chování podniků s ohledem na investice v rozvojových zemích  
- P8_DCL(2016)0133 - Nevzato v potaz  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 103 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o pohřešovaných dětech z řad uprchlíků  
- P8_DCL(2016)0119 - Nevzato v potaz  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL  
Datum zahájení : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatářů : 45 - 22-02-2017
Písemné prohlášení o osobách s Downovým syndromem  
- P8_DCL(2016)0118 - Nevzato v potaz  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Datum zahájení : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatářů : 69 - 22-02-2017

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech