Tamás DEUTSCH : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace pro vztahy s Izraelem 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradník 

Rozpočtový výbor 
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 

Poslední činnosti 

Program Spravedlnost (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Program Práva a hodnoty (A8-0468/2018 - Bodil Valero) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Statistika Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Tamás DEUTSCH  
Tamás DEUTSCH 

Na platformě EP NEWSHUB

Kontakt