Ádám KÓSA : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace pro vztahy s Japonskem 

Náhradník 

Výbor pro rozvoj 
Podvýbor pro lidská práva 
Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN) 

Poslední činnosti 

Koordinace systémů sociálního zabezpečení (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Program Spravedlnost (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt