Petra KAMMEREVERT : Úvodní stránka 

Předsedkyně 

Výbor pro kulturu a vzdělávání 

Členka 

CPCO  
Konference předsedů výborů 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora 

Náhradnice 

Podvýbor pro lidská práva 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie 

Poslední činnosti 

Kontakt