Cristian Dan PREDA : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Podvýbor pro lidská práva 

Člen 

Výbor pro zahraniční věci 
Výbor pro rozvoj 
Petiční výbor 
Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie 

Náhradník 

Výbor pro ústavní záležitosti 
Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Poslední činnosti 

Kontakt