Damien ABAD
 • Damien
  ABAD
 • Francie
 • Datum narození: 5. duben 1980, Nîmes

Politické skupiny

 • 14.07.2009 / 16.06.2012 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany

 • 14.07.2009 / 16.06.2012 : Nouveau Centre (Francie)

Člen

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Rozpočtový výbor
 • 16.09.2009 / 16.06.2012 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou
 • 19.01.2012 / 11.03.2012 : Rozpočtový výbor
 • 12.03.2012 / 16.06.2012 : Výbor pro mezinárodní obchod

Náhradník

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 16.09.2009 / 16.06.2012 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 16.09.2009 / 16.06.2012 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013
 • 19.01.2012 / 16.06.2012 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Parlamentní činnosti na plenárním zasedání – 7. volební období

Vystoupení na plenárním zasedání

81

Vysvětlení hlasování

20-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-20(11)

A7-0057/2012 - ZPRÁVA o modernizaci evropských systémů vysokoškolského vzdělávání

Vysvětlení hlasování

19-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-19(7)

A7-0082/2012 - DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (FLEGT)

Vysvětlení hlasování

19-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-19(7)

A7-0081/2012 - DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Liberijskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie

Vysvětlení hlasování

19-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-19(7)

A7-0067/2012 - ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se nástrojů pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi

Vysvětlení hlasování

19-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-19(7)

A7-0099/2012 - DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států

Vysvětlení hlasování

19-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-19(7)

A7-0080/2012 - ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)

Vysvětlení hlasování

19-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-19(7)

A7-0052/2012 - ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny

Vysvětlení hlasování

19-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-19(7)

B7-0203/2012 - Návrh usnesení o výzvě k nalezení konkrétních způsobů, jak bojovat proti daňovým podvodům a daňovým únikům

Vysvětlení hlasování

18-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-18(10)

A7-0043/2012 - ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004

Vysvětlení hlasování

18-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-18(10)

A7-0139/2012 - DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie ke Smlouvě o přátelství a spolupráci v jihovýchodní Asii

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

1

ZPRÁVA o on-line hazardních hrách na vnitřním trhu

IMCO
14-10-2011 A7-0342/2011

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

4

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj stability

INTA
25-06-2012 INTA_AD(2012)487793

STANOVISKO k systému Evropských škol v roce 2009

BUDG
16-06-2011 BUDG_AD(2011)462842

STANOVISKO k budoucnosti sociálních služeb obecného zájmu

IMCO
05-04-2011 IMCO_AD(2011)440016

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském programu pozorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011–2013)

BUDG
17-03-2010 BUDG_AD(2010)431174

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

1

STANOVISKO k průmyslové politice pro éru globalizace

IMCO
11-01-2011 IMCO_AD(2011)452595

Parlamentní otázky

23

Financování projektu ITER v letech 2014-2020

27-03-2012 E-003282/2012 Komise

  Rules governing the circulation of vehicles under a 'garage' registration certificate

02-02-2012 E-001281/2012 Komise

  Volunteering

11-10-2011 E-009363/2011 Komise

  Internships

11-10-2011 E-009362/2011 Komise

  Youth Guarantee

11-10-2011 E-009361/2011 Komise

  Support to civil society in neighbouring countries

11-10-2011 E-009359/2011 Komise

  Support for civil society in neighbouring countries

11-10-2011 E-009358/2011 Rada

  Proceedings against Idreco-Insigma in the Maritza East 2 project

06-10-2011 E-009226/2011 Komise

Prohlášení (7. volební období)

Prohlášení o vedlejších příjmech