Sabine LÖSING : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Podvýbor pro bezpečnost a obranu 

Členka 

Výbor pro zahraniční věci 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradnice 

Výbor pro rozvoj 

Poslední činnosti 

Kontakt