Karima DELLI : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Členka

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Francie)

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Výbor pro regionální rozvoj
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Indií
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Náhradnice 

  • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro regionální rozvoj
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro regionální rozvoj

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví  
- EMPL_AD(2010)448926 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském roku dobrovolnictví (2011)  
- REGI_AD(2009)430326 -  
-
REGI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k evropskému akčnímu plánu pro obchod ku prospěchu všech aktérů  
- EMPL_AD(2013)516719 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k reindustrializaci Evropy s cílem podpořit konkurenceschopnost a udržitelnost  
- REGI_AD(2013)513076 -  
-
REGI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o snížení volebního věku na 16 let  
- P7_DCL(2012)0027 - Nevzato v potaz  
Heinz K. BECKER , Jan Philipp ALBRECHT , Karima DELLI , Andrew DUFF , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Datum zahájení : 10-09-2012
Platné do : 13-12-2012
Počet signatářů : 177 - 13-12-2012
Písemné prohlášení ke strategii EU v oblasti bezdomovectví  
- P7_DCL(2010)0061 - Přijato  
Britta THOMSEN , Elizabeth LYNNE , Ilda FIGUEIREDO , Karima DELLI , Jacek PROTASIEWICZ  
Datum zahájení : 06-09-2010
Platné do : 16-12-2010
Přijato (datum) : 16-12-2010
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2010)0499
Počet signatářů : 391 - 16-12-2010

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Kontakt