Karima DELLI : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje směrnice 2005/45/ES  
- EMPL_AD(2018)627001 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti  
- TRAN_AD(2018)623885 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů  
- EMPL_AD(2018)613532 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU  
- EMPL_AD(2017)601220 -  
-
EMPL 
STANOVISKO ke kosmické strategii pro Evropu  
- TRAN_AD(2017)601249 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k Evropskému programu pro ekonomiku sdílení  
- TRAN_AD(2017)597749 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k digitalizaci evropského průmyslu  
- EMPL_AD(2017)595485 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k evropské agendě pro ekonomiku sdílení  
- EMPL_AD(2017)592420 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2015  
- TRAN_AD(2017)595599 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2015  
- TRAN_AD(2017)595619 -  
-
TRAN 

Kontakt