Nadja HIRSCH : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 

Náhradnice 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 

Poslední činnosti 

Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) DE  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace (A8-0348/2018 - Nuno Melo) DE  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Zřízení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie (A8-0198/2018 - Franck Proust) DE  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt