Frank ENGEL : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Člen 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Náhradník 

Výbor pro rozvoj 
Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky 
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie 
Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Poslední činnosti 

Kontakt