Zoltán BALCZÓ : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko 

Náhradník 

Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 

Poslední činnosti 

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina (A8-0369/2018 - Michael Gahler) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt