• Dominique   RIQUET  

Dominique RIQUET : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 7. volební období 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014 – všechny oddíly  
- TRAN_AD(2013)514648 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 – všechny oddíly  
- TRAN_AD(2012)491320 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006  
- TRAN_AD(2012)486019 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k postoji Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012 ve znění pozměněném Radou – všechny oddíly  
- TRAN_AD(2011)467189 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k otázce rozvoje evropských měst a jejich budoucnosti v politice soudržnosti  
- TRAN_AD(2010)450692 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel  
- TRAN_AD(2010)439089 -  
-
TRAN