Dominique RIQUET : Životopis 

Původní znění : FR 

Životopis (Za zveřejněné informace odpovídá výhradně sám poslanec)  
Aktualizováno: 26/02/2015 

Vzdělání (kvalifikace a diplomy) 

 • 1969-1969 : vysoká škola, všeobecné lékařství: lékař (postgraduální vzdělávání)
 • 1975-1975 : vysoká škola, všeobecné lékařství: lékař (ukončené postgraduální vzdělávání, částečný univerzitní úvazek)
 • 1975-1975 : vysoká škola, všeobecné lékařství: doktor medicíny
 • 1976-1976 : vysoká škola, všeobecné lékařství: všeobecný chirurg
 • 1978-1978 : vysoká škola, všeobecné lékařství: chirurg se specializací na urologii
 • 1978-1978 : vysoká škola, všeobecné lékařství: laureát lékařské fakulty

Profesní dráha 

 • 1979-2009 : chirurg se specializací na urologii (jiné)
 • 1981-2007 : vedoucí lékař na oddělení urologie, nemocnice ve Valenciennes (jiné)

Politická dráha 

Funkce v politické straně nebo v odborovém svazu příslušného členského státu  
 • 2007-2014 : předseda federace departementu Nord Radikální strany
 • 2012-2014 : člen celostátního předsednictva Unie demokratů a nezávislých (UDI)
Funkce v orgánech místní samosprávy  
 • 1989-2002 : místostarosta města Valenciennes
 • 2002-2012 : starosta města Valenciennes
 • 2008-2014 : místopředseda aglomerace obcí Valenciennes Métropole
 • 2012-2014 : místostarosta města Valenciennes
 • 2014-2014 : člen zastupitelstva města Valenciennes
Funkce v regionálním shromáždění  
 • 1992-2009 : člen zastupitelstva regionu Nord-Pas de Calais
Funkce v orgánech EU  
 • 2009-2014 : poslanec Evropského parlamentu

Ocenění a vyznamenání 

 • rytíř Řádu umění a literatury

Kontakt