John Stuart AGNEW : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Evropa Svobody a Demokracie - Člen

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : United Kingdom Independence Party (Spojené království)

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  • 14-01-2013 / 30-06-2014 : Výbor pro rybolov

Náhradník 

  • 05-04-2011 / 18-01-2012 : Výbor pro ústavní záležitosti
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro ústavní záležitosti

all-activities 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech